Rabu, 30 Januari 2013

Al-qur'an -pengertian


Artikel 1
Al-Qur’an

Al-quran

Al-Qur’an adalah kitab suci agama islam. Al-Qur’an merupakan puncak wahyu Allah yang di peruntukan bagi umat manusia yang bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril. Nabi muhammad menerima wahyu pertama yang sebagaimana terdapat dalam surat Al-alaq ayat 1-5.
Al-Qur’an adalah mukjizat abadi yang terjaga dari mulai sejak ada pada saat diturunkan hingga hari kiamat. Menurut bahasa Al-qur’an dapat diartikanal-jam’u (mengumpulkan) dan adh-Dhommu (menghimpun). Dinamai Al-Qur’an karena terdiri dari kumpulan kisah, perintah, larangan, peringatan, janji, ayat, surat-surat satu dengan yang lainnya.
Secara istilah Al-Qur’an adalah (1) kalamullah (perkataan Allah), (2) yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW, (3) tertulis dalam mashohif (lembaran-lembaran), (4) al-manquul bit tawatiir, (5) membacanya adalah ibadah, (6) merupakan mukjizat walaupun satu surat.
Dan dari istilah di atas, Al-Qur’an dapat didefinisikan sebagai berikut :
1.       Kalamullah
Kenapa disebut dengan kalamullah ? karena yang termaktub dalam al-Qur’an hanya ada firman Allah dan perkataan Allah. Kata kalam di ambil dari bahasa arab yang berarti perkataan. Setiap orang mempunyai perkataan tapi bukan dari al-Qur’an. Penyandaran kepada Allah “kalamullah” menunjukkan secara khusus sebagai firman Allah, bukan kalam, jin, manusia, atau malaikat.
2.       Yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW
Allah menurunkan kitab-kitab lain kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kitab taurat yang diturunkan kepada nabi musa, kitab zabur yang diturunkan nabi daud, kitab injil yang diturunkan kepada nabi isa. Tetapi kitab-kitab ini tidak diberi nama al-Qur’an, karena al-Qur’anhanya diturunkan kepada nabi muhammad SAW dan tidak pernah di turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya.
3.       Tertulis dalam mashohif (lembaran-lembaran)
Mashohif adalah keistimewaan al-Qur’an ditulis dalam lembaran, dan terjaga dengan lembaran-lembran itu dari masa Rasulullah SAW.
4.       Al-manquul bit tawatiir
al-manquul bit tawatiir adalah al-Qur’an yang disampaikan kepada umat manusiasecara mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang) sehingga terpelihara keasliannya.
5.       Membacanya adalah ibadah
Membaca al-Qur’an adalah sebagian dari ibadah, dan tidak seperti hadits atau bacaan lainnya. Dan yang Membaca al-Qur’an mendapatkan kebaikan berlipat ganda, walaupun bukan dalam sholat .
Dan Rasullulah bersabda : “barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengn sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” (HR. tirmidzi)
6.       Merupakan mukjizat walaupun hanya satu surat.
Bukanlah hal yang diragukan lagi kalau al-qur’an merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa dan diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Bila kita lihat keindahan bahasa yang digunakan, tidak ada kitab lain yang bisa menandinginya. Dan hal itupun terbukti dengan islamnya ummar bin khattab yang ketika mendengar adiknya membaca ayat-ayat suci al-Qur’an. Semua yang terkandung dalam al-Qur’an adalah mukjizat, kalimat dan surat-suratnya, walaupun itu surat terpendek dalamal-Qur’an.


1 komentar:

  1. maksud dari kalamullah itu apa? bukankah kalamullah tak ber kata/ber kalimat?

    BalasHapus